SL(5)022 - Rheoliadau Gweithdrefnau a Ffioedd Tribiwnlys Eiddo Preswyl (Cymru) 2016

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn cadarnhaol

Fe’u gwnaed ar: dyddiad heb ei nodi

Fe’u gosodwyd ar: 18 Hydref 2016

Yn dod i rym ar: dyddiad heb ei nodi

 

Mae SL(5)022 yn cymryd lle SL(5)021.

 

Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor: 7 Tachwedd 2016

Statws Adroddiad: Clir [PDF, 100KB]

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 15 Tachwedd 2016

Canlyniad: Cymeradwywyd

 

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 21/10/2016

Angen Penderfyniad: 7 Tach 2016 Yn ôl Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd

Dogfennau