SL(5)021 - Rheoliadau Gweithdrefnau a Ffioedd Tribiwnlys Eiddo Preswyl (Cymru) 2016 - Tynnwyd yn ôl

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn cadarnhaol

Fe’u gwnaed ar: dyddiad heb ei nodi

Fe’u gosodwyd ar: 12 Hydref 2016

Yn dod i rym ar: 23 Tachwedd 2016

 

Tynnwyd SL(5)021 yn ôl a gosodwyd SL(5)022 yn ei le.

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 13/10/2016

Dogfennau