Craffu ar yr iaith Gymraeg

Mae'r dudalen hon yn rhoi manylion am unrhyw gyfarfodydd Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu a fydd, neu a oedd, yn ymwneud â'r mater uchod, ac mae'n cynnwys dolenni i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Sylwer: Gall agenda cyfarfodydd newid ar fyr rybudd, yn enwedig pan fo dyddiadau cyfarfodydd yn y dyfodol yn cael eu nodi fwy nag wythnos o flaen llaw. Gwnewch yn siŵr, cyn trefnu i ddod i gyfarfod Pwyllgor, nad ywr eitem sydd o ddiddordeb ichi wedi ei symud.

Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

Mae’r Pwyllgor yn cynnal sesiynau craffu gyda Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes bob chwarter.

Comisiynydd y Gymraeg

Mae’r Pwyllgor yn cynnal sesiynau craffu gyda Comisiynydd y Gymraeg bob chwarter.

Cynulliad Cenedlaethol Cymru - Y Cynllun Ieithoedd Swyddogol drafft

Mae’r Pwyllgor yn craffu ar Gynllun Ieithoedd Swyddogol Drafft Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn yr newyddion

Nid yw cynnwys gwefannau allanol yn adlewyrchu safbwyntiau a dewis iaith y Pwyllgor hwn na Chomisiwn y Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

 

Math o fusnes: Arall

Statws: Ymchwiliad yn mynd rhagddo

Cyhoeddwyd gyntaf: 06/10/2016

Dogfennau