Ymchwiliad i Waith Athrawon Cyflenwi

Cynhaliodd Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Cynulliad Cenedlaethol Cymru ymchwiliad i waith athrawon cyflenwi. Cyhoeddwyd yr adroddiad (PDF, 1.3MB) ar ymchwiliad y Pwyllgor ar 16 Rhagfyr 2015.  Cyhoeddwyd ymateb (PDF, 397KB) Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor ar 3 Chwefror 2016.

 

Tystiolaeth gan y cyhoedd

Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ymatebion yr ymgynghoriad yma.

 

Arolwg

Fel rhan o'r ymchwiliad, roedd y Pwyllgor hefyd am wybod a oedd y defnydd o athrawon cyflenwi yn effeithio ar ddisgyblion, ac os oedd, ym mha ffordd. Cynhaliodd y Pwyllgor arolwg ar gyfer pobl ifanc ac arolwg ar gyfer rhieni a gofalwyr. Cyhoeddwyd crynodeb o ganlyniadau'r (PDF, 1MB) arolwg hefyd ar 16 Rhagfyr 2015.

 

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 11/12/2014

Dogfennau

Ymgynghoriadau