Cofrestr Buddiannau

Sioned Williams AS

Cofrestr o fuddiannau, a chofnod o aelodaeth o gymdeithasau ac aelodau o’r teulu a gyflogir

Cofrestr o fuddiannau ariannol a buddiannau eraill

1. Categori 1: Swyddi Cyfarwyddwr
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni a natur y busnes
DimDim
2. Categori 2: Cyflogaeth, Swydd, Proffesiwn, ayb Am Dâl
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni, natur y swydd a’r busnes
Priod Athro Prifysgol, Prifysgol Abertawe (yn derbyn nawdd gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru
Priod Arholwr Allanol (yn derbyn nawdd gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru)
Priod Sylwebydd ar faterion diwylliannol, Cwmniau Darlledu Amrywiol
Priod Sylwebydd ar faterion diwylliannol, Cyfnodolion Amrywiol (yn derbyn nawdd drwy grantiau y Cyngor Llyfrau)
Priod Awdur, Gwasg Prifysgol Cymru
Priod Cerddor (yn derbyn nawdd gan y Cyngor Celfyddydau)
Aelod Cwblhau arolwg Ipsos Mori, gan roi’r holl arian a dalwyd (£90) yn uniongyrchol i gyfrif Blaid Cymru Castell-nedd.
Aelod Llenwi Arolwg Britain Thinks ar addysg uwch. Cyfrannwyd y tâl o £50 i elusen.
Aelod Cwblhau arolwg barn Savanta am waith yr Aelod fel AS ar 23 Mawrth 2023, gan roi’r holl arian (£100) i Blaid Cymru Castell-nedd 
3. Categori 3: Enwau’r cleientiaid
Cofnod ynghylch Enw’r cleient a natur busnes y cleient
DimDim
4. Categori 4: Rhoddion, lletygarwch, buddion materol neu fantais faterol
Cofnod ynghylch Disgrifiad o’r rhodd ac enw’r person neu’r sefydliad
Aelod Tocyn a lletygarwch ar gyfer gêm rygbi rhwng Cymru a'r Alban ar 12 Chwefror 2022 gan ITV Cymru
Aelod a'i phriod Lletygarwch (bwyd a diod) a dau docyn ar gyfer gêm rygbi Chwe Gwlad menywod Cymru yn erbyn Iwerddon ar 25 Mawrth 2023  
. -
5. Categori 5: Tâl neu fuddion materol eraill
Cofnod ynghylch Taliad neu fudd a’r sefydliad perthnasol
DimDim
6. Categori 6: Nawdd Ariannol
Nawdd fel ymgeisydd neu Aelod, a’r swm Noddwr a natur y busnes os yw’n gwmni
Ymgeisydd Talwyd holl gostau etholiad 2021 gan Blaid Cymru
7. Categori 7: Ymweliadau Tramor
Cofnod ynghylch Dyddiad(au), cyrchfan, diben a phwy a dalodd y costau
DimDim
8. Categori 8: Tir ac Eiddo
Cofnod ynghylch Natur yr eiddo a’r maes cyffredinol
Aelod Eiddo preswyl yn Sir Caerffili sy'n rhannol berchen i'r Aelod ac yn cael ei ddefnyddio gan aelod o'r teulu
9. Categori 9: Cyfranddaliadau
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni neu’r corff, a natur y busnes
Aelod Cyfranddaliadau Awel Co-op ac Egni Co-op, cwmnïau ynni adnewyddol
10. Categori 10: Aelodaeth/Cadeiryddiaeth cyrff sy’n derbyn arian gan y Senedd
Cofnod ynghylch Enw’r sefydliad a’r swydd a ddelir
Aelod Blaenor – Eglwys Soar Pontardawe
Aelod Aelod - Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot (wedi dod i ben)
Aelod Aelod - Ymddiriedolaeth Saunders Lewis
Aelod Aelod - Gyfeillion Canolfan y Celfyddydau Pontardawe
Aelod Aelod - Bwrdd golygyddol Papur Bro Llais
Priod Aelod - Panel grantiau cyfrwng Saesneg Cyngor Llyfrau Cymru
Priod Cynghorydd Tref – Cyngor Tref Pontardawe (wedi dod i ben ym mis Mai 2022)
Priod Cymrawd - Academi Gymreig
Aelod Aelod - Undeb Credyd Celtic
Aelod Tanysgrifiwr - Sefydliad Bevan

Cofnod o Aelodaeth o Gymdeithasau

11. Cofnod o Aelodaeth o Gymdeithasau
Enw’r clwb neu’r gymdeithas
Cymdeithas Ddysgedig Cymru
Aelod - CND

Cofnod o gyflogaeth o aelodau’r teulu gyda chymorth arian y comisiwn

12. Cofnodi Cyflogaeth Aelodau’r Teulu
Enw’r cyflogai a’i berthynas â’r AS Swydd, dyddiadau’r gyflogaeth a’r oriau ar y contract
DimDim