Penderfyniadau

Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

Mae'r dudalen hon yn dangos y penderfyniadau a wnaed gan unrhyw bwyllgorau sy'n trafod y mater hwn. Gallai'r penderfyniadau hyn gynnwys cytuno ar y Cylch Gorchwyl ar gyfer ymchwiliad neu benderfyniad i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar y mater dan sylw.

25/02/2016 - Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd y 12 cwestiwn. Atebwyd cwestiwn 10 gan y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth. Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.

 


21/01/2016 - Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

Dechreuodd yr eitem am 13.31

Gofynnwyd yr 11 cwestiwn cyntaf. Atebwyd cwestiynau 1 a 2 gan y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth. Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.

 


26/11/2015 - Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd cwestiynau 1 i 10 a 12 i 15. Ni ofynnwyd cwestiwn 11. Cafodd cwestiynau 4 ac 8 eu grwpio. Atebwyd cwestiwn 7 a 13 gan y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth. Gwahoddodd y Dirprwy Lywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.


22/10/2015 - Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd y 13 cwestiwn cyntaf. Cafodd cwestiynau 8 a 9 eu grwpio. Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.


09/07/2015 - Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

Dechreuodd yr eitem am 14.16

 

Gofynnwyd cwestiynau 1 - 3 a 5 -15. Ni ofynnwyd cwestiwn 4. Atebwyd cwestiwn 9 gan y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth ac atebwyd cwestiwn 15 gan y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg.  Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.

 


11/06/2015 - Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

Dechreuodd yr eitem am 14.16

Gofynnwyd y 15 cwestiwn cyntaf. Atebwyd cwestiwn 7 gan y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth. Cafodd cwestiwn 9 ei drosglwyddo i'w ateb yn ysgrifenedig gan y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi. Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.


07/05/2015 - Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

Dechreuodd yr eitem am 14.17

Gofynnwyd cwestiynau 1 – 10 a 12-15. Ni ofynnwyd cwestiwn 11. Atebwyd cwestiwn 6 gan y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth. Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.


19/03/2015 - Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

Dechreuodd yr eitem am 14.16

 

Gofynnwyd y 10 cwestiwn cyntaf. Cafodd cwestiynau 2 a 7 eu grwpio. Atebwyd cwestiwn 10 gan y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth. Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog ar ôl cwestiwn 2.

 


12/02/2015 - Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

Dechreuodd yr eitem am 14.18

 

Gofynnwyd y 15 cwestiwn. Atebwyd cwestiwn 2, 3 ac 13 gan y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth.

 

Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.


15/01/2015 - Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

Dechreuodd yr eitem am 14.18

 

Gofynnwyd y 10 cwestiwn cyntaf.

 

Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.

 


20/11/2014 - Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

Dechreuodd yr eitem am 14.20

 

Gofynnwyd y 14 cwestiwn cyntaf. Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2. Trosglwyddwyd cwestiwn 15 i’w ateb yn ysgrifenedig gan y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi.


14/10/2014 - Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

Dechreuodd yr eitem am 15.02

 

Gofynnwyd cwestiynau 1-7, 9-11, 13 a 15. Tynnwyd cwestiynau 8 a 14 yn ôl. Trosglwyddwyd cwestiwn 12 i’w ateb yn ysgrifenedig. Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.


18/09/2014 - Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

Dechreuodd yr eitem am 14:18

 

Gofynnwyd y 9 cwestiwn cyntaf.  Gwahoddodd y Llywydd llefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth ar ôl cwestiwn 2. Atebwyd cwestiwn 4 gan y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth. Atebwyd cwestiwn 5 gan y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg. Atebwyd cwestiwn 7 gan y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd.


26/06/2014 - Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

Dechreuodd yr eitem am 14.20

 

Gofynnwyd y 15 cwestiwn. Atebwyd cwestiwn 5 gan y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg


22/05/2014 - Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

Dechreuodd yr eitem am 13.30

 

Gofynnwyd y 15 cwestiwn. Atebwyd cwestiwn 1 gan y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg.


03/04/2014 - Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

Dechreuodd yr eitem am 14.24

 

Gofynnwyd cwestiynau 1, 3 i 7 a 9 i 15. Tynnwyd cwestiynau 2 ac 8 yn ôl.


05/03/2014 - Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

Dechreuodd yr eitem am 14.20

 

Gofynnwyd cwestiynau 1 i 4 a 6 i 15. Tynnwyd cwestiwn 5 yn ôl.


30/01/2014 - Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

Dechreuodd yr eitem am 14.21

 

Gofynnwyd y 15 cwestiwn.


05/12/2013 - Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

Dechreuodd yr eitem am 14.16

Gofynnwyd y 15 cwestiwn.


07/11/2013 - Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

Dechreuodd yr eitem am 14.15

Gofynnwyd cwestiynau 1 i 9 ac 11 i 15. Tynnwyd cwestiwn 10 yn ôl.


03/10/2013 - Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

Dechreuodd yr eitem am 14.15

Gofynnwyd cwestiynau 1, 3 i 7 a 9 i 15. Trosglwyddwyd cwestiwn 2 i’w ateb yn ysgrifenedig. Tynnwyd cwestiwn 8 yn ôl.


04/07/2013 - Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

Dechreuodd yr eitem am 14.18

Gofynnwyd cwestiynau 1 i 5 ac 8 i 13 a 15. Trosglwyddwyd cwestiwn 6 ar gyfer ateb ysgrifenedig gan y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi. Tynnwyd cwestiwn 7 yn ôl. Trosglwyddwyd cwestiwn 14 ar gyfer ateb ysgrifenedig gan y Gweinidog Tai ac Adfywio.

 


06/06/2013 - Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

Dechreuodd yr eitem am 14.15

Gofynnwyd y 15 cwestiwn. Atebwyd cwestiynau 7 a 15 gan y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Technoleg.


02/05/2013 - Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd cwestiynau 1 i 3, 5 i 12 a 14 i 15. Trosglwyddwyd cwestiwn 4 i’w ateb yn ysgrifenedig. Trosglwyddwyd cwestiwn 13 i’w ateb yn ysgrifenedig gan y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg.


01/05/2013 - Statement by the Minister for Economy, Science and Transport: Job Losses at Rowecord in Newport

Dechreuodd yr eitem am 16.57