Penderfyniadau

P-04-456 Dementia - Gallai hyn ddigwydd i chi

Mae'r dudalen hon yn dangos y penderfyniadau a wnaed gan unrhyw bwyllgorau sy'n trafod y mater hwn. Gallai'r penderfyniadau hyn gynnwys cytuno ar y Cylch Gorchwyl ar gyfer ymchwiliad neu benderfyniad i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar y mater dan sylw.

18/07/2013 - P-04-456 Dementia - Gallai hyn ddigwydd i chi

Trafododd yr Aelodau y sesiwn dystiolaeth ar 2 Gorffennaf, a chytunwyd i ysgrifennu at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, gan anfon copi at Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol  yn gwneud cais i gynnwys y deisebydd mewn trafodaethau â rhanddeiliaid ynghylch datblygu’r fframwaith a thynnu sylw at y materion a godwyd yn y dystiolaeth lafar.