Penderfyniadau

P-04-422: Ffracio

Mae'r dudalen hon yn dangos y penderfyniadau a wnaed gan unrhyw bwyllgorau sy'n trafod y mater hwn. Gallai'r penderfyniadau hyn gynnwys cytuno ar y Cylch Gorchwyl ar gyfer ymchwiliad neu benderfyniad i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar y mater dan sylw.

18/07/2013 - P-04-422: Ffracio

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chutunodd i;

·         ysgrifennu at y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd i holi faint o swyddogion sy’narbenigwyrar ffracio a lefel yr arbenigedd sydd ar gael i Lywodraeth Cymru;

·         ysgrifennu at y Pwyllgor Amgylchedd a chynaliadwyedd yn holi am y wybodaeth ddiweddaraf ynghylch y sesiwn dystiolaeth ddiweddar ar nwy anghonfensiynol; ac

·         ysgrifennu at y Pwyllgor Dethol Materion Cymreig yn tynnu sylw at ystyriaethau’r Pwyllgor o’r materion hyn.