Penderfyniadau

Ymchwiliad i Uwch Gynghrair Cymru

Mae'r dudalen hon yn dangos y penderfyniadau a wnaed gan unrhyw bwyllgorau sy'n trafod y mater hwn. Gallai'r penderfyniadau hyn gynnwys cytuno ar y Cylch Gorchwyl ar gyfer ymchwiliad neu benderfyniad i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar y mater dan sylw.

31/01/2013 - Debate on the Communities, Equality and Local Government Committee’s Inquiry into the Welsh Premier League

Dechreuodd yr eitem am 16.04

NDM5155 Ann Jones (Dyffryn Clwyd)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol ar Uwch Gynghrair Cymru a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 19 Tachwedd 2012.

 

Nodwch: Gosodwyd ymateb y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth yn y Swyddfa Gyflwyno ar 23 Ionawr 2013.

 

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.