Penderfyniadau

Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd

Mae'r dudalen hon yn dangos y penderfyniadau a wnaed gan unrhyw bwyllgorau sy'n trafod y mater hwn. Gallai'r penderfyniadau hyn gynnwys cytuno ar y Cylch Gorchwyl ar gyfer ymchwiliad neu benderfyniad i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar y mater dan sylw.

02/02/2017 - Questions to the Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs

Dechreuodd yr eitem am 13.30

 

Gofynnwyd cwestiynau 2 - 11. Tynnwyd cwestiwn 1 yn ôl. Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet ar ôl cwestiwn 3.