Penderfyniadau

Cwestiynau i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Mae'r dudalen hon yn dangos y penderfyniadau a wnaed gan unrhyw bwyllgorau sy'n trafod y mater hwn. Gallai'r penderfyniadau hyn gynnwys cytuno ar y Cylch Gorchwyl ar gyfer ymchwiliad neu benderfyniad i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar y mater dan sylw.

03/03/2016 - Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Atebwyd y 7 cwestiwn cyntaf gan y Dirprwy Weinidog Iechyd. Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.


28/01/2016 - Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dechreuodd yr eitem am 13.31

Gofynnwyd y 6 chwestiwn cyntaf. Tynnwyd cwestiwn 7 yn ôl. Atebwyd cwestiynau 1, 3 a 4 gan y Dirprwy Weinidog Iechyd. Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.


03/12/2015 - Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd yr 8 cwestiwn cyntaf. Atebwyd cwestiynau 4, 5 a 7 gan y Dirprwy Weinidog Iechyd. Gwahoddodd y Dirprwy Lywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.


05/11/2015 - Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd y 6 chwestiwn cyntaf. Atebwyd cwestiwn 2, 3 a 6 gan y Dirprwy Weinidog Iechyd. Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.


01/10/2015 - Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dechreuodd yr eitem am 13.30

 

Gofynnwyd y 5 cwestiwn cyntaf. Atebwyd cwestiynau 2 a 3 gan y Dirprwy Weinidog Iechyd. Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.


25/06/2015 - Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd y 6 chwestiwn cyntaf. Atebwyd cwestiynau 4 a 5 gan y Dirprwy Weinidog Iechyd. Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.


21/05/2015 - Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd cwestiynau 1 – 5 a 7. Tynnwyd cwestiwn 6 yn ôl. Atebwyd cwestiynau 2, 4 a 7 gan y Dirprwy Weinidog Iechyd. Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.


23/04/2015 - Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dechreuodd yr eitem am 13.30

 

Gofynnwyd y 7 cwestiwn cyntaf. Atebwyd cwestiwn 1 a 6 gan y Dirprwy Weinidog Iechyd. Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.

 


05/03/2015 - Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd y 7 cwestiwn cyntaf. Tynnwyd cwestiwn 1 yn ôl. Atebwyd cwestiynau 3, 5 a 7 gan y Dirprwy Weinidog  Iechyd. Gwahoddodd y Llywydd arweinwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Prif Weinidog ar ôl cwestiwn 2.


25/02/2015 - Statement by the Minister for Health and Social Services: Introduction of the Regulation and Inspection of Social Care (Wales) Bill

Dechreuodd yr eitem am 14.34


29/01/2015 - Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dechreuodd yr eitem am 13.30

 

Gofynnwyd yr 8 cwestiwn cyntaf.

Atebwyd cwestiynau 1, 5 a 7 gan y Dirprwy Weinidog Iechyd

 

Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.

 


06/11/2014 - Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dechreuodd yr eitem am 13.30

 

Gofynnwyd yr 8 cwestiwn cyntaf. Cafodd cwestiynau 3, 6 a 8 eu grwpio. Atebwyd cwestiwn 2 a 4 gan y Dirprwy Weinidog Iechyd. Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.


02/10/2014 - Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dechreuodd yr eitem am 13.30

 

Gofynnwyd yr 8 cwestiwn cyntaf.  Gwahoddodd y Llywydd llefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar ôl cwestiwn 2. Atebwyd cwestiwn 3 gan y Dirprwy Weinidog Iechyd. Tynnwyd cwestiwn 12 yn ôl.


10/07/2014 - Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dechreuodd yr eitem am 13.30

 

Gofynnwyd cwestiynau 1 i 3 a 5 i 8. Tynnwyd cwestiwn 4 yn ôl. Atebwyd cwestiwn 6 gan y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol.


12/06/2014 - Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dechreuodd yr eitem am 13.30

 

Gofynnwyd cwestiynau 2 i 4 a 6 i 9. Tynnwyd cwestiynau 1, 5 a 10 yn ôl.


08/05/2014 - Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dechreuodd yr eitem am 13.30

 

Gofynnwyd cwestiynau 1, 3, 5 - 11. Tynnwyd cwestiynau 2 a 4 yn ôl.

 


20/03/2014 - Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dechreuodd yr eitem am 13.30

 

Gofynnwyd yr 8 cwestiwn cyntaf. Atebwyd cwestiwn 2 gan y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol.


12/02/2014 - Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dechreuodd yr eitem am 13.30

 

Gofynnwyd cwestiynau 1 i 2 a 4 i 9. Tynnwyd cwestiynau 3, 13 a 15 yn ôl. Atebwyd cwestiwn 6 gan y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol.

 


16/01/2014 - Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd y 10 cwestiwn cyntaf. Atebwyd cwestiwn 9 gan y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol.


21/11/2013 - Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd y 9 cwestiwn cyntaf. Atebwyd cwestiwn 6 gan y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol.


17/10/2013 - Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd cwestiynau 1 i 5 a 7 i 11. Atebwyd cwestiwn 2 gan y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol. Tynnwyd cwestiwn 6 yn ôl.


18/07/2013 - Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd y 9 cwestiwn cyntaf.  Atebwyd cwestiynau 1 a 2 gan y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol.


20/06/2013 - Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd y 9 cwestiwn cyntaf. Atebwyd cwestiynau 4 a 9 gan y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol.


16/05/2013 - Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd y 10 cwestiwn cyntaf. Atebwyd cwestiynau 4 a 5 gan y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol.


18/04/2013 - Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dechreuodd yr eitem am 13.00

Gofynnwyd y 10 cwestiwn cyntaf. Tynnwyd cwestiynnau 4 a 13 yn ôl. Atebwyd cwestiwn 8 gan y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol.


28/02/2013 - Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd y 15 cwestiwn cyntaf. Cafodd cwestiynau 8 a 10 eu grwpio. Atebwyd cwestiynau 4 a 14 gan y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol. Trosglwyddwyd cwestiwn 15 ar gyfer ateb ysgrifenedig gan y Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Pysgodfeydd, Bwyd a Rhaglenni Ewropeaidd.


24/01/2013 - Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dechreuodd yr eitem am 13.30

 

Gofynnwyd cwestiynnau 1 i 2, 4 i 10 a 12 i 15. Ni ofynnwyd cwestiwn 3. Tynnwyd cwestiwn 11 yn ôl.


29/11/2012 - Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd y 13 cwestiwn cyntaf. Atebwyd cwestiwn 1 gan y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau.


25/10/2012 - Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dechreuodd yr eitem am 13.30

 

Gofynnwyd cwestiynnau 1 i 11. Trosglwyddwyd cwestiwn 12 i’w ateb yn ysgrifenedig. Atebwyd cwestiynau 3 ac 8 gan y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol.


27/09/2012 - Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dechreuodd yr eitem am 13:30

Gofynnwyd y 12 cwestiwn cyntaf. Tynnwyd cwestiwn 9 yn ôl.

 


28/06/2012 - Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dechreuodd yr eitem am 13:30.

 

Gofynnwyd y 15 cwestiwn. Atebwyd cwestiwn 5, 9 a 12 gan y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol.

 


24/05/2012 - Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dechreuodd yr eitem am 13:30.

 

Gofynnwyd y 15 cwestiwn.  Atebwyd cwestiwn 10 gan y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol.


26/04/2012 - Cwestiynau i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dechreuodd yr eitem am 13.30.

 

Gofynnwyd cwestiynau 1-6 a 8-15. Ni ofynnwyd cwestiwn 7. Cafodd cwestiwn 11 ei ateb gan y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol.


08/03/2012 - Cwestiynau i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dechreuodd yr eitem am 13.30

 

Gofynnwyd y 12 cwestiwn cyntaf.

 


02/02/2012 - Cwestiynau i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dechreuodd yr eitem am 13.30.

 

Gofynnwyd y 10 cwestiwn cyntaf. Cafodd cwestiynau 4 a 5 eu grwpio.  Cafodd cwestiynau  4, 5 ac 8 eu hateb gan y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol.


08/12/2011 - Cwestiynau i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Gofynnwyd cwestiynau 1 - 6, 8 - 12 ac 14. Ni ofynnwyd cwestiwn 7. Tynnwyd cwestiwn 13 yn ol.

 


09/11/2011 - Cwestiynau i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Gofynnwyd y 15 cwestiwn. Cafodd cwestiynau 1, 2 a 3 eu grwpio. Cafodd cwestiynau 5 ac 8 eu hateb gan y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol. Tynnwyd cwestiwn 11 yn ôl. Ni ofynnwyd cwestiwn 14.


06/10/2011 - Cwestiynau i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Gofynnwyd yr 11 cwestiwn cyntaf. Atebwyd cwestiynau 5 a 10 gan y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol.

 


07/07/2011 - Cwestiynau i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Gofynnwyd y 10 cwestiwn cyntaf. Atebwyd cwestiynau 3 a 6 gan y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol.