Penderfyniadau

Deddf Cymwysterau Cymru 2015

Mae'r dudalen hon yn dangos y penderfyniadau a wnaed gan unrhyw bwyllgorau sy'n trafod y mater hwn. Gallai'r penderfyniadau hyn gynnwys cytuno ar y Cylch Gorchwyl ar gyfer ymchwiliad neu benderfyniad i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar y mater dan sylw.

17/06/2015 - Dadl Cyfnod 4 ar Fil Cymwysterau Cymru

Dechreuodd yr eitem am 17.04

Cynnig Cyfnod 4 o dan Reol Sefydlog 26.48 i gymeradwyo’r Bil Cymwysterau Cymru.

Derbyniwyd y Cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


17/06/2015 - Dadl Cyfnod 3 ar Fil Cymwysterau Cymru

Dechreuodd yr eitem am 15.41

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.36, mae’r gwelliannau i gael eu gwaredu yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn codi yn y Bil.

Derbyniwyd Gwelliant 36 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 2 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 45:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

24

0

25

49

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y Gwelliant. Felly, gwrthodwyd y Gwelliant.

Derbyniwyd Gwelliant 3 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 4 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 5 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 6 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 7 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 8 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 9 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 10 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 11 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 37 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 12 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 13 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 14 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 15 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd Gwelliant 16 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 17 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 18:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

39

9

0

48

Derbyniwyd Gwelliant 18.

 

Derbyniwyd Gwelliant 19 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 20 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 21 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 22 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 23 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 24 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 41:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

24

0

25

49

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y Gwelliant. Felly, gwrthodwyd y Gwelliant.

Ni chynigiwyd Gwelliant 42.

Derbyniwyd Gwelliant 25 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Derbyniwyd Gwelliant 26 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 27 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 28:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

39

9

0

48

Derbyniwyd Gwelliant 28.

 

Derbyniwyd Gwelliant 29 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 43:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

0

24

47

Gwrthodwyd Gwelliant 43.

 

Derbyniwyd Gwelliant 30 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 31:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

39

9

0

48

Derbyniwyd Gwelliant 31.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 46:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

24

0

25

49

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y Gwelliant. Felly, gwrthodwyd y Gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 32:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

33

0

15

48

Derbyniwyd Gwelliant 32.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 33:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

38

0

10

48

Derbyniwyd Gwelliant 33.

Derbyniwyd Gwelliant 34 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 35 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd Gwelliant 38 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd Gwelliant 39 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 40 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 1 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 44:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

24

0

25

49

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y Gwelliant. Felly, gwrthodwyd y Gwelliant.

Barnwyd bod holl adrannau ac atodlenni’r Bil wedi’u derbyn, gan ddod â thrafodion Cyfnod 3 i ben.

 

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.48, cytunodd y Dirprwy Lywydd i gynnig heb rybudd gael ei wneud ar gyfer dadl Cyfnod 4 ar Fil Cymwysterau Cymru.

 


10/06/2015 - Dadl Cyfnod 3 ar Fil Cymwysterau Cymru - Gohiriwyd i 16 Mehefin 2015


03/06/2015 - Motion under Standing Order 26.36 to vary the Order of Consideration of Stage 3 amendments to The Qualifications Wales Bill

Dechreuodd yr eitem am 17.38


NDM5770 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.36:

Yn cytuno i waredu'r adrannau a'r atodlenni i Fil Cymwysterau Cymru yng Nghyfnod 3 yn y drefn a ganlyn:

a) adran 2

b) atodlenni 1 a 2

c) adrannau 3 - 11

d) atodlen 3

e) adrannau 12 - 57

f) atodlen 4

g) adrannau 58 - 60

h) adran 1

i) Teitl Hir

 

Derbyniwyd y Cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 


25/03/2015 - Motion to agree the financial resolution on the Qualifications Wales Bill

Dechreuodd yr eitem am 17.34

NDM5730 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, at ddibenion unrhyw ddarpariaethau sy'n deillio o'r Bil Cymwysterau Cymru, yn cytuno i unrhyw gynnydd mewn gwariant o'r math y cyfeirwyd ato yn Rheol Sefydlog 26.69, sy'n codi o ganlyniad i'r Bil.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 


25/03/2015 - Debate on the General Principles of the Qualifications Wales Bill

Dechreuodd yr eitem am 16.55

NDM5729 Huw Lewis (Merthyr Tudful a Rhymni)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.11:

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol Bil Cymwysterau Cymru.

Gosodwyd Bil Cymwysterau Cymru a'r Memorandwm Esboniadol gerbron y Cynulliad ar 1 Rhagfyr 2014;  gosodwyd adroddiad Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar  Bil Cymwysterau Cymru gerbron y Cynulliad ar 13 Mawrth 2015.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


03/12/2014 - Statement by the Minister for Education and Skills: Introduction of the Qualifications Wales Bill

Dechreuodd yr eitem am 14.53