Ymgynghoriad

Ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru

Ymateb i'r ymgynghoriad

Tystiolaeth a gyflwynwyd mewn ymateb i’r Ymgynghoriad

Diben yr ymgynghoriad

Mae’r ymgynghoriad hwn wedi dod i ben. Cynhaliwyd yr ymgynghoriad rhwng Dydd Iau, 7 Mawrth 2019 a Dydd Mercher, 23 Ebrill 2019.

 

Mae’r Pwyllgor Cyllid yn cynnal ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru.

Cylch gorchwyl

  • Ystyried yr holl fodelau cyllido sydd ar gael i Lywodraeth Cymru:

o   cyllido confensiynol (gan gynnwys cyfalaf trafodion ariannol);

o   benthyciadau’r llywodraeth (gan gynnwys cyfyngiadau benthyca);

o   bondiau’r llywodraeth;

o   rôl derbyniadau cyfalaf;

o   pwerau benthyca cyrff Llywodraeth Cymru; a’r

o   Model Buddsoddi Cydfuddiannol.

 

Dogfennau ategol

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu