Ymgynghoriad

Adroddiad Etifeddiaeth y Pwyllgor Busnes

Ymateb i'r ymgynghoriad

Tystiolaeth a gyflwynwyd mewn ymateb i’r Ymgynghoriad

Diben yr ymgynghoriad

Mae’r ymgynghoriad hwn wedi dod i ben. Cynhaliwyd yr ymgynghoriad rhwng Dydd Mercher, 7 Hydref 2015 a Dydd Gwener, 13 Tachwedd 2015.

Dogfennau ategol

Manylion cyswllt

Pe hoffech siarad â rhywun am yr ymgynghoriad hwn, defnyddiwch y manylion cyswllt isod:

Y Pwyllgor Busnes
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Email: SeneddPwyllgorBusnes@senedd.cymru
Ffôn: 0300 200 6565