Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Derbyniad Seneddol i Ddathlu Hanner Canmlwyddiant UCM Cymru

Dyddiad: Dydd Iau 7 Rhagfyr 2023

Amser: 18.00 - 20.00

Lleoliad: Y Neuadd, Y Senedd

Disgrifiad: Mae derbyniad UCM Cymru yn ddigwyddiad i ddathlu hanner canmlwyddiant Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr yng Nghymru. Mae’n gyfle i fwrw trem yn ôl at lwyddiannau’r gorffennol ac edrych tua’r dyfodol at newidiadau i ddysgwyr ledled Cymru.

Agored i’r cyhoedd: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal y tu allan i’n horiau agor arferol, felly bydd presenoldeb ynddo drwy wahoddiad yn unig

Noddir gan

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr