Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Save our Wild Isles: Un flwyddyn ers COP15

Dyddiad: Dydd Mawrth 21 Tachwedd 2023

Amser: 12.00 - 13.30

Lleoliad: Y Pierhead

Disgrifiad: Mae’r digwyddiad yn dwyn ynghyd elusennau gwarchodaeth mwyaf Cymru - WWF Cymru, RSPB Cymru, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru, ynghyd ag arbenigwyr eraill – i godi ymwybyddiaeth o’r angen i adnewyddu natur, mynd i’r afael â newid hinsawdd a sicrhau bwyd iach, cynaliadwy i genedlaethau’r dyfodol . Bydd ffilm arbennig yn gael ei dangos a chyfle i’r Aelodau gwrdd ag arbenigwyr o’r sector, ffermwyr sy’n ystyriol o natur, llysgenhadon natur o Cynllun Natur y Bobl a mwy.

Agored i’r cyhoedd: Mae presenoldeb yn y digwyddiad drwy wahoddiad yn unig ond bydd y Senedd a’r Pierhead yn aros yn agored i'r cyhoedd yn ystod ein horiau agor arferol.

Noddir gan

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr