Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Busnes Cyfrifol ar Waith

Dyddiad: Dydd Mawrth 14 Mawrth 2023

Amser: 10.00 - 12.00

Lleoliad: Neuadd, Senedd

Disgrifiad: Rydym am gynnal digwyddiad i amlygu, a rhannu, popeth y mae busnesau cyfrifol ledled Cymru wedi ei ddysgu, ac i ysbrydoli busnesau a sefydliadau ledled Cymru i wneud mwy i droi Cymru’n Genedl o Fusnes Cyfrifol!

Agored i’r cyhoedd: Mae presenoldeb yn y digwyddiad drwy wahoddiad yn unig ond bydd y Senedd a’r Pierhead yn aros yn agored i'r cyhoedd yn ystod ein horiau agor arferol.

Noddir gan

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr