Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Ffederasiwn Busnesau Bach yn mynd i’r Dref

Dyddiad: Dydd Mawrth 5 Gorffennaf 2022

Amser: 12.00 - 13.30

Lleoliad: Y Senedd

Disgrifiad: Mae Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru yn cynnal digwyddiad, sy’n cael ei noddi gan Huw Irranca-Davies, ar dyfodol trefi Cymru. Bydd y digwyddiad yn gyfle i trafod canfyddiadau yr adroddiad a chwrdd ag etholwyr sy’n frwdfrydig dros ddyfodol eu trefi.

Agored i’r cyhoedd: Mae presenoldeb yn y digwyddiad drwy wahoddiad yn unig ond bydd y Senedd a’r Pierhead yn aros yn agored i'r cyhoedd yn ystod ein horiau agor arferol.

Noddir gan

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr