Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Jiwbilî Ddiemwnt Coleg Brenhinol y Patholegwyr

Dyddiad: Dydd Mawrth 14 Mehefin 2022

Amser: 18.00 - 20.00

Lleoliad: Y Senedd

Disgrifiad: Noson sy'n tynnu sylw at amrywiaeth a chyflawniadau Patholegwyr

Agored i’r cyhoedd: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal y tu allan i’n horiau agor arferol, felly bydd presenoldeb ynddo drwy wahoddiad yn unig

Noddir gan

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr