Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Lansio Arddangosfa Bywyd ar y Lefelau

Dyddiad: Dydd Mercher 26 Chwefror 2020

Amser: 18.00 - 20.00

Lleoliad: Oriel y Dyfodol, Y Pierhead

Disgrifiad: Ymateb ffotograffig yw ‘Bywyd ar y Lefelau’ i gyfres o gyfweliadau hanes llafar a gynhaliwyd ar draws Gwastadeddau Gwent gan Marsha O’Mahony a’i thîm o wirfoddolwyr. O fewn geiriau’r rhai sy’n cael eu cyfweld, a’r delweddau hyn, eu gobaith yw cadw gafael ar leisiau ac atgofion sydd mewn perygl o ddiflannu. Bydd etifeddiaeth y gwaith hwn yn helpu i warchod a dehongli hanes byw y gornel hynod ddiddorol hon o Gymru, a anwybyddir yn aml, gan roi llais a lle i’r gymuned yn hanes y tirlun hwn. Cynhaliwyd yr hanes llafar hwn ar ran Partneriaeth Tirlun y Lefelau Byw.

Agored i’r cyhoedd: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal y tu allan i’n horiau agor arferol, felly bydd presenoldeb ynddo drwy wahoddiad yn unig

Noddir gan

Ychwanegwch DIGWYDDIAD: Lansio Arddangosfa Bywyd ar y Lefelau at eich calendr

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu