Agenda item

Y Bil Archwilio Cyhoeddus (Cymru): Cyfnod 2 – Ystyried Gwelliannau

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, bydd y Pwyllgor yn gwaredu’r gwelliannau i’r Bil yn y drefn a ganlyn:

 

Adrannau 1-37

Atodlenni 1-4

 

Dogfennau ategol:

Rhestr o welliannau wedi’u didoli

Grwpio gwelliannau

 

Jane Hutt AC, y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ

 

Cofnodion:

2.1 Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, bydd y Pwyllgor yn gwaredu â gwelliannau i’r Bil yn y drefn a ganlyn:

 

Adran 1:

Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r adran hon, felly bernir bod Adran 1 wedi’i derbyn.

 

Adran 2:

Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r adran hon, felly bernir bod Adran 2 wedi’i derbyn.

 

Adran 3:

Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r adran hon, felly bernir bod Adran 3 wedi’i derbyn.

 

Adran 4:

Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r adran hon, felly bernir bod Adran 4 wedi’i derbyn.

 

Adran 5:

Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r adran hon, felly bernir bod Adran 5 wedi’i derbyn.

 

Adran 6:

Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r adran hon, felly bernir bod Adran 6 wedi’i derbyn.

 

Adran 7:

Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r adran hon, felly bernir bod Adran 7 wedi’i derbyn.

 

Adran 8:

Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r adran hon, felly bernir bod Adran 8 wedi’i derbyn.

 

Adran 9:

Tynnwyd gwelliant 37 (Aled Roberts) yn ôl.

 

Adran 10:

Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r adran hon, felly bernir bod Adran 10 wedi’i derbyn.

 

Adran 11:

Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r adran hon, felly bernir bod Adran 11 wedi’i derbyn.

 

Adran 12:

Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r adran hon, felly bernir bod Adran 12 wedi’i derbyn.

 

Adran 13:

Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r adran hon, felly bernir bod Adran 13 wedi’i derbyn.

 

Adran 14:

Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r adran hon, felly bernir bod Adran 14 wedi’i derbyn.

 

Adran 15:

Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r adran hon, felly bernir bod Adran 15 wedi’i derbyn.

 

Adran 16:

Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r adran hon, felly bernir bod Adran 16 wedi’i derbyn.

 

Adran 17:

Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r adran hon, felly bernir bod Adran 17 wedi’i derbyn.

 

Adran 18:

 

Derbyniwyd gwelliant 1 (Jane Hutt) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 2 (Jane Hutt) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 3 (Jane Hutt) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Adran 19:

 

Derbyniwyd gwelliant 4 (Jane Hutt) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Ni chynigiwyd gwelliant 44 (Aled Roberts).

 

Derbyniwyd gwelliant 5 (Jane Hutt) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Adran 20:

Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r adran hon, felly bernir bod Adran 20 wedi’i derbyn.

 

Adran 21:

Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r adran hon, felly bernir bod Adran 21 wedi’i derbyn.

 

Adran 22:

Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r adran hon, felly bernir bod Adran 22 wedi’i derbyn.

 

Adran 23:

Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r adran hon, felly bernir bod Adran 23 wedi’i derbyn.

 

Adran 24:

Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r adran hon, felly bernir bod Adran 24 wedi’i derbyn.

 

Adran 25:

 

Derbyniwyd gwelliant 6 (Jane Hutt) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Adran 26:

 

Derbyniwyd gwelliant 7 (Jane Hutt) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Adran 27:

Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r adran hon, felly bernir bod Adran 27 wedi’i derbyn.

 

Adran 28:

Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r adran hon, felly bernir bod Adran 28 wedi’i derbyn.

 

Adran 29:

Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r adran hon, felly bernir bod Adran 29 wedi’i derbyn.

 

Adran 30:

Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r adran hon, felly bernir bod Adran 30 wedi’i derbyn.

 

Adran 31:

Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r adran hon, felly bernir bod Adran 31 wedi’i derbyn.

 

Adran 32:

Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r adran hon, felly bernir bod Adran 32 wedi’i derbyn.

 

Adran 33:

 

Derbyniwyd gwelliant 8 (Jane Hutt) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Adran 34:

Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r adran hon, felly bernir bod Adran 34 wedi’i derbyn.

 

Adran 35:

Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r adran hon, felly bernir bod Adran 35 wedi’i derbyn.

 

Adran 36:

Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r adran hon, felly bernir bod Adran 36 wedi’i derbyn.

 

Adran 37:

Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r adran hon, felly bernir bod Adran 37 wedi’i derbyn.

 

Atodlen 1:

 

Derbyniwyd gwelliant 9A (Mohammad Asghar) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 9 (Jane Hutt) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 10A (Mohammad Asghar) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 10 (Jane Hutt) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 11 (Jane Hutt) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gan y derbyniwyd gwelliannau 9A, 9, 10A, 10 a 11, methodd gwelliant 12 (Jane Hutt).

 

Derbyniwyd gwelliant 46 (Mohammad Asghar) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliannau 13 i 18 (Jane Hutt) yn unol â Rheolau Sefydlog 17.34(i) a 17.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 19 (Jane Hutt) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliannau 20 i 22 (Jane Hutt) yn unol â Rheolau Sefydlog 17.34(i) a 17.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 23 (Jane Hutt) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 24 (Jane Hutt) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Atodlen 2:

 

Derbyniwyd gwelliant 25 (Jane Hutt) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Tynnwyd gwelliant 40 (Jocelyn Davies) yn ôl.

 

Ni chynigiwyd gwelliant 41 (Jocelyn Davies).

 

Atodlen 3:

 

Tynnwyd gwelliant 42 (Jocelyn Davies) yn ôl.

 

Tynnwyd gwelliant 35 (Jocelyn Davies) yn ôl.

 

Derbyniwyd gwelliant 45 (Jane Hutt) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gan y derbyniwyd gwelliant 45 (Jane Hutt), methodd gwelliant 36 (Jocelyn Davies).

 

Atodlen 4:

 

Derbyniwyd gwelliant 26 (Jane Hutt) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 43 (Jocelyn Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 27 (Jane Hutt) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliannau 28 i 33 (Jane Hutt) yn unol â Rheolau Sefydlog 17.34(i) a 17.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 34 (Jane Hutt) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

2.2 Dywedodd y Cadeirydd y derbyniodd y Pwyllgor bob adran ac atodlen o’r Bil, a chan y gwaredwyd pob gwelliant bydd Cyfnod 3 yn dechrau ar 29 Ionawr 2013.