Agenda item

Bil Is-ddeddfau Llywodraeth Leol (Cymru) - Cyfnod 2: Ystyried Gwelliannau

Papur:   Rhestr o welliannau wedi’u didoli, 17 Mai 2012

             Grwpio Gwelliannau, 17 Mai 2012

 

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, bydd y Pwyllgor yn gwaredu â gwelliannau i Fil Is-ddeddfau Llywodraeth Leol (Cymru) yn y drefn a ganlyn:

 

Adrannau 1 – 23

Atodlenni 1 – 2  

Cofnodion:

Eitem 2:

2.1 Dywedodd y Cadeirydd y byddai’r Pwyllgor yn ystyried y gwelliannau yn y drefn ganlynol:

Adrannau 1 – 23

Atodlenni 1 - 2

 

2.1 Gwaredodd y Pwyllgor y gwelliannau a ganlyn:

 

Adran 1: Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r adran hon, felly bernir bod Adran 1 wedi’i derbyn.

 

Adran 2:

Derbyniwyd gwelliannau 1 a 2, yn unol â Rheol Sefydlog 17.34 (i).

 

 

Adran 3:

Derbyniwyd gwelliannau 3, 4 a 5, yn unol â Rheol Sefydlog 17.34 (i).

 

 

Adran 4:

Derbyniwyd gwelliannau 6, 7 ac 8, yn unol â Rheol Sefydlog 17.34 (i).

 

 

Adran 5:

Derbyniwyd gwelliant 9, yn unol â Rheol Sefydlog 17.34 (i).

 

Gwelliant 44 – Janet Finch-Saunders

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Janet Finch-Saunders

Mark Isherwood

Rhodri Glyn Thomas

Peter Black

Mike Hedges

Ann Jones

Gwyn Price

Ken Skates

Joyce Watson

0

3

6

0

Gwrthodwyd gwelliant 44.

 

Derbyniwyd gwelliant 10, yn unol â Rheol Sefydlog 17.34 (i).

 

 

Adran 6:

Derbyniwyd gwelliant 11, 12 a 13, yn unol â Rheol Sefydlog 17.34 (i).

 

 

Gwelliant 45 – Janet Finch-Saunders

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Janet Finch-Saunders

Mark Isherwood

Peter Black

Mike Hedges

Ann Jones

Gwyn Price

Ken Skates

Rhodri Glyn Thomas

Joyce Watson

0

3

6

0

Gwrthodwyd gwelliant 45.

 

Derbyniwyd gwelliant 14, yn unol â Rheol Sefydlog 17.34 (i).

 

 

Gwelliant 15 – Carl Sargeant

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Mike Hedges

Ann Jones

Gwyn Price

Ken Skates

Rhodri Glyn Thomas

Joyce Watson

Janet Finch-Saunders

Mark Isherwood

 

0

7

2

0

Derbyniwyd gwelliant 15.

 

 

Gan y derbyniwyd gwelliant 15, methodd gwelliant 46.

 

Derbyniwyd gwelliant 16, yn unol â Rheol Sefydlog 17.34 (i).

 

Adran 7:

Derbyniwyd gwelliannau 17, 18, 19 ac 20, yn unol â Rheol Sefydlog 17.34 (i).

 

Gwelliant 21 – Carl Sargeant

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Mike Hedges

Ann Jones

Gwyn Price

Ken Skates

Rhodri Glyn Thomas

Joyce Watson

Janet Finch-Saunders

Mark Isherwood

 

0

7

2

0

Derbyniwyd gwelliant 2.

 

Gwelliant 22 – Carl Sargeant

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Mike Hedges

Ann Jones

Gwyn Price

Ken Skates

Rhodri Glyn Thomas

Joyce Watson

Janet Finch-Saunders

Mark Isherwood

 

0

7

2

0

Derbyniwyd gwelliant 22.

 

Derbyniwyd gwelliant 23, yn unol â Rheol Sefydlog 17.34 (i).

 

Adran 8:

 

Gwelliant 24 – Carl Sargeant

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Mike Hedges

Ann Jones

Gwyn Price

Ken Skates

Rhodri Glyn Thomas

Joyce Watson

Janet Finch-Saunders

Mark Isherwood

 

0

7

2

0

Derbyniwyd gwelliant 24.

 

 

Adrannau 8 - 11: Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r adrannau hyn, felly bernir bod Adrannau 8 – 11 wedi’u derbyn.

 

Adran 12:

 

Gwelliant 47 – Janet Finch-Saunders

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Janet Finch-Saunders

Mark Isherwood

 

Peter Black

Mike Hedges

Ann Jones

Gwyn Price

Ken Skates

Rhodri Glyn Thomas

Joyce Watson

0

2

7

0

Gwrthodwyd gwelliant 47.

 

Gwelliant 48 – Janet Finch-Saunders

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Janet Finch-Saunders

Mark Isherwood

Rhodri Glyn Thomas

 

Mike Hedges

Ann Jones

Gwyn Price

Ken Skates

Joyce Watson

0

4

5

0

Gwrthodwyd gwelliant 48.

 

 

Adrannau 12 - 17: Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r adrannau hyn, felly bernir bod Adrannau 12 – 17 wedi’u derbyn.

 

Adran 18:

Derbyniwyd gwelliannau 25 a 26, yn unol â Rheol Sefydlog 17.34 (ii).

 

 

Adrannau 18 - 20: Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r adrannau hyn, felly bernir bod Adrannau 18 – 20 wedi’u derbyn.

 

Adran 21:

 

Gwelliant 49 – Janet Finch-Saunders

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Janet Finch-Saunders

Mark Isherwood

 

Peter Black

Mike Hedges

Ann Jones

Gwyn Price

Ken Skates

Rhodri Glyn Thomas

Joyce Watson

0

2

7

0

Gwrthodwyd gwelliant 49.

 

Adrannau 21 - 23: Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r adrannau hyn, felly bernir bod Adrannau 21 – 23 wedi’u cytuno.

 

Atodlen 1:

Derbyniwyd gwelliannau 27, 28, 29, 30, 31, 32 a 33, yn unol â Rheol Sefydlog 17.34 (i).

 

 

Atodlen 2:

Derbyniwyd gwelliannau 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 a 43, yn unol â Rheol Sefydlog 17.34 (i).

 

2.3 Bernir bod y Bil, fel y’i diwygiwyd, wedi’i dderbyn.

 

2.4 Gofynnodd y Pwyllgor i Carl Sargeant AC (Aelod sy’n Gyfrifol), y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau, baratoi Memorandwm Esboniadol diwygiedig, yn unol â Rheol Sefydlog 26.27.

 

2.5 Hysbysodd y Cadeirydd y Pwyllgor y byddai trafodion Cyfnod 3 ar gyfer y Bil yn dechrau ddydd Gwener, 18 Mai 2012. Hysbysodd y Cadeirydd yr Aelodau y byddai’r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno gwelliannau yng Nghyfnod 3 yn cael ei gyhoeddi maes o law.

 

Dogfennau ategol:

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu