Agenda item

P-04-485 Camddefnyddio contractau dros dro yn y sector Addysg Bellach

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth am y ddeiseb a chytunodd i gymryd tystiolaeth lafar am y ddeiseb gan:

 

·         y deisebydd; a

·         ColegauCymru.

 

Hefyd, cytunodd y Pwyllgor i ofyn i'r Gwasanaeth Ymchwil am grynodeb o'r ymatebion i'r ymgynghoriad ar y ddeiseb, a allai hefyd gynnwys unrhyw ymchwil a wnaed gan yr UCU.

 

Dogfennau ategol: