P-04-485 Camddefnyddio contractau dros dro yn y sector Addysg Bellach

Galwn ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i ddefnyddio i dylanwad i sicrhau nad yw’r sector Addysg Bellach yn camddefnyddio contractau i dalu staff fesul awr (contractau dim oriau) a chontractau cyfnod penodol ac mai dim ond pan fydd cyfiawnhad gwrthrychol gwirioneddol dros ddefnyddio contract tymor byr hyblyg y gwneir hynny.

 

Prif ddeisebydd:  Briony Knibbs

 

Ysytyriwyd am y tro cyntaf gan y Pwyllgor: 4 Mehefin 2013

 

Nifer y llofnodion : 674

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Cyhoeddwyd gyntaf: 03/06/2013

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu