Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

<OpeningPara>Ar 26 Mai 2021 sefydlu Pwyllgor Is-ddeddfwriaeth Dros Dro i gyflawni swyddogaethau’r pwyllgor cyfrifol a nodir yn Rheol Sefydlog 21</OpeningPara>

 

Newyddion

<news>Bydd y Pwyllgor yn cyfarfod nesaf ddydd Llun 14 Mehefin 2021</news><link>https://busnes.senedd.cymru/ieListDocuments.aspx?CId=725&MId=12333&Ver=4</link>

<news>Sefydlu’r Pwyllgor gan gynnig mewn y Cyfarfod Llawn ar Dydd Mercher 26 Mai 2021</news><link>ieListDocuments.aspx?CId=700&MId=12304&Ver=4</link>

 

Gwaith Cyfredol

<inquiry>Is-ddeddfwriaeth</inquiry><link>https://senedd.cymru/busnes-y-senedd/deddfwriaeth/is-ddeddfwriaeth/</link>