Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

<OpeningPara> Sefydlwyd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad gan y Senedd i gyflawni swyddogaethau’r pwyllgor cyfrifol a amlinellir yn Rheolau Sefydlog 21 a 26C. Gall y Pwyllgor hefyd ystyried unrhyw fater sy’n ymwneud â deddfwriaeth, datganoli, y cyfansoddiad, cyfiawnder, a materion allanol. </OpeningPara>

 

<OpeningPara> Mae gan y Pwyllgor pedwar Aelod sy'n dod o'r gwahanol bleidiau sydd â chynrychiolaeth yn y Senedd, ac mae’n cael ei gadeirio gan Huw Irranca-Davies AS. </OpeningPara>

 

<OpeningPara> Yn dilyn penderfyniad yn y Cyfarfod Llawn ar 23 Mehefin 2021, daeth y Pwyllgor Is-ddeddfwriaeth Dros Dro y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad.</OpeningPara>

 

Newyddion

<news> Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad ar y Bil Amaethyddiaeth (Cymru)</link><news>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39968</link>

<news>Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memoranda Rhif 3 a Rif 4) Llywodraeth Cymru ar y Bil Diogelwch Ar-lein</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39162</link>

<news>Bydd y Pwyllgor yn cyfarfod nesaf ddydd Llun 30 Ionawr </news><link>ieListDocuments.aspx?CId=725&MId=13181&Ver=4</link>

<news>Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei unfed adroddiad ar gytundebau rhyngwladol</news><link> mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37935</link>

<news>Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Technoleg Enetig (Bridio Manwl)</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39869</link>

<news>Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Esgyll siarcod</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=40439</link>

<news>Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memoranda Rhif 3 a Rif 4) Llywodraeth Cymru ar y Bil Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio)</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39825</link>

<news>Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad ar Fil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru)</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39698</link>

<news>Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (memorandwm Rhif 2) Llywodraeth Cymru ar y Bil Diogelwch Ar-Lein</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39162</link>

<news>Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Ysgolian</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39790</link>

<news>Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Masnach (Awstralia a Seland Newydd)</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39538</link>

<news>Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio) </news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39825</link>

<news>Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei seithfed adroddiad monitro</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37937</link>

<news>Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad ar fil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39479</link>

<news>Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Protocol Gogledd Iwerddon</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39699</link>

<news>Cyfarfu’r Fforwm Rhyngseneddol am yr ail dro ar 28 Hydref</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38875</link>

<news>Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Caffael</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39535</link>

<news>Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Banc Seilwaith y DU</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39540</link>

<news>Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad blynyddol</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39690&Opt=0</link>

<news>Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad ar y Bil Diogelu’r Amgylchedd Cynhyrchion Plastig Untro)(Cymru)</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39943</link>

<news>Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei degfed adroddiad ar gytundebau rhyngwladol</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37935</link>

 

Gwaith Cyfredol

<inquiry>Bil Amaethyddiaeth (Cymru)</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39968</link>

<inquiry>Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru)</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39698</link>

<inquiry>Bil Bwyd (Cymru)</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=40509</link>

<inquiry>Fframweithiau Cyffredin</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38285</link>

<inquiry>Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol</inquiry><link>https://senedd.cymru/busnes-y-senedd/cydsyniad-deddfwriaethol/</link>

<inquiry>Is-ddeddfwriaeth</inquiry><link>https://senedd.cymru/busnes-y-senedd/deddfwriaeth/is-ddeddfwriaeth/</link>