Yr Is-bwyllgor ar y Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru)

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Yr Is-bwyllgor ar y Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru).

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Yr Is-bwyllgor ar y Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru)

Mae’r Pwyllgor Busnes wedi cyfeirio’r Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) at y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol. I hwyluso’r gwaith o graffu ar y Bil yng Nhgyfnod 1, yn ei gyfarfod ar 9 Hydref 2017 penderfynodd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol greu is-bwyllgor bach.

 

Newyddion

 

Cylch gwaith

Cylch gwaith yr is-bwyllgor oedd:

Ystyried a pharatoi adroddiad ar egwyddorion cyffredinol y Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru).

 

Daeth yr is-bwyllgor i ben yn dilyn adroddiad y rhiant bwyllgor ar egwyddorion cyffredinol y Bil ar 31 Ionawr 2018.

 

Trawsgrifiadau

 

Adran-Aelodau

http://senedd.cynulliad.cymru/SiteSpecific/MemberImages/David-Rees-chair.jpgMichelle Brown ACMark Isherwood ACSteffan Lewis AC