Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog - Y Pedwerydd Cynulliad

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog - Y Pedwerydd Cynulliad.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog - Y Pedwerydd Cynulliad

Cafodd y Pwyllgor hwn o’r Pedwerydd Cynulliad ei ddiddymu. Caiff pwyllgorau newydd eu ffurfio yn ystod y Pumed Cynulliad.

 

Sefydlwyd y Pwyllgor ar 2 Mai 2012, a’i gylch gwaith oedd craffu ar waith y Prif Weinidog ynghylch unrhyw fater sy’n ymwneud ag arfer swyddogaethau Llywodraeth Cymru.

 

 Trawsgrifiadau

 

Gwaith a gyflawnwyd

 

Aelodaeth

Gellir gweld rhestr o’r Aelodau a fu’n gwasanaethu ar y Pwyllgor yn ystod y Pedwerydd Cynulliad isod: