Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Helen Finlayson 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Trawsgrifiad ar gyfer 13/12/2023 - Y Pwyllgor Biliau Diwygio

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Ni chafwyd dim ymddiheuriadau, dirprwyon na datganiadau o fuddiant.

Croesawodd y Cadeirydd Jane Dodds AS, a oedd yn bresennol yn unol â Rheol Sefydlog 17.49.

 

(09.30-11.30)

2.

Bil Senedd Cymru (Aelodau ac Etholiadau): Sesiwn dystiolaeth gyda’r Gweinidog

Mick Antoniw AS, y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad

Will Whiteley, Dirprwy Gyfarwyddwr, Diwygio’r Senedd, Llywodraeth Cymru

Anna Hind, Uwch-gyfreithiwr, Gwasanaethau Cyfreithiol, Llywodraeth Cymru

Tom Jackson, Rheolwr Bil, Bil Senedd Cymru (Aelodau ac Etholiadau), Llywodraeth Cymru

 

Dogfen ategol

Briff ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad.

 

(11.30)

3.

Papurau i'w nodi

3.1

Llythyr at y Comisiynydd Safonau ynghylch Bil Senedd Cymru (Aelodau ac Etholiadau) - 24 Tachwedd 2023

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

3.2

Ymateb gan y Comisiynydd Safonau ynghylch Bil Senedd Cymru (Aelodau ac Etholiadau) - 4 Rhagfyr 2023

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

3.3

Ymateb gan y Prif Weinidog ynghylch Bil Senedd Cymru (Aelodau ac Etholiadau) - 29 Tachwedd 2023

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

3.4

Ymateb gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad ynghylch Bil Senedd Cymru (Aelodau ac Etholiadau) - 1 Rhagfyr 2023

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

3.5

Ymateb gan y Llywydd ynghylch Bil Senedd Cymru (Aelodau ac Etholiadau) - 1 Rhagfyr 2023

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

3.6

Llythyr at Gomisiwn y Senedd ynghylch Bil Senedd Cymru (Aelodau ac Etholiadau) a’r ddarpariaeth swyddfeydd etholaethol - 1 Rhagfyr 2023

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

3.7

Gwybodaeth ychwanegol a ddarparwyd gan y Comisiwn Etholiadol yn dilyn y sesiwn dystiolaeth ar 22 Tachwedd 2023

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y wybodaeth.

 

(11.30)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod, ac o’r cyfarfod ar 10 Ionawr 2024

Cofnodion:

Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

(11.30-12.30)

5.

Bil Senedd Cymru (Aelodau ac Etholiadau): trafod y dystiolaeth a’r materion allweddol

Dogfennau ategol

Papur 1 Materion allweddol [Saesneg yn unig]

Papur 2 Gwybodaeth gefndir ychwanegol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y materion allweddol a gododd o’r dystiolaeth a ddaeth i law.