Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Alun Davidson 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Cyfnod cofrestru

1.

Cyflwyniadau ac ymddiheuriadau

2.

Cytuno ar gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 17 Chwefror 2022

(09.00 - 09.45)

3.

Adolygiad o Reol Sefydlog 34 a ffyrdd o weithio yn y dyfodol

(09.45 - 10.15)

4.

Cysylltiadau Rhyngseneddol: Arsylwyr Cynulliad Partneriaeth Seneddol y DU a'r UE, ac aelodaeth o'r Fforwm Rhyngseneddol

(10.15 - 10.25)

5.

Papur i'w nodi - Ymgyrch Springtide

(10.25 - 10.30)

6.

Papur i'w nodi - Rhaglen Effeithiolrwydd y Pwyllgorau