Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Alun Davidson 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(8.45-9.00)

Cyfnod cofrestru

(9.00-9.05)

1.

Cyflwyniad ac ymddiheuriadau

(9.05-9.10)

2.

Cytuno ar gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 1 Hydref 2021

(9.10-10.10)

3.

Datblygu fframwaith ar gyfer mesur effeithiolrwydd pwyllgorau

(10.10-10.30)

4.

Safonau Ymddygiad a rôl Cadeiryddion pwyllgorau