Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Lleoliad Allanol. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Robert Donovan 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Ymweliad â Sir Gaerfyrddin (10.30-15.30)

Cytunodd y Pwyllgor i ymweld â lleoliadau yn sir Gaerfyrddin ar 30 Mehefin i ymchwilio i elfennau o'u gwaith a chylch gwaith y Pwyllgor. Bydd yr aelodau yn ymweld â Fferm Campws Gelli Aur i arsylwi ar y dechnoleg y maent yn ei datblygu o ran gwastraff amaethyddol thaenu slyri; Danteithion Wright's i gwrdd â chynhyrchwyr bwyd lleol; a fferm Esgairllaethdy i glywed am waith y Rhwydwaith Ffermio Er Lles Natur yn y cyfnod cyn i’r Cynllun Ffermio Cynaliadwy gael ei gyflwyno.

(10.30-12.00)

1.

Campws Fferm Gelli Aur

Dogfennau ategol:

(12.10-13.30)

2.

Danteithion Wright's

(14.00-15.30)

3.

Fferm Esgairllaethdy