Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sarah Beasley 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 23/11/2023 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Rhag-gyfarfod preifat (09.00-09.30)

(09.30)

1.

Cynnig o dan Reolau Sefydlog 17.42(vi) a (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o eitem busnes nesaf ac eitem 6 cyfarfod heddiw

(09.30-10.15)

2.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: sesiwn friffio breifat gan Archwilio Cymru

David Thomas, Cyfarwyddwr Archwilio – Archwilio Cymru

Matthew Edwards, Cyfarwyddwr Archwilio – Archwilio Cymru

Egwyl (10.15 -10.30)

(10.30)

3.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(10.30 - 11.45)

4.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: sesiwn dystiolaeth gyda'r Prif Weithredwr a'r Cadeirydd dros dro

Dyfed Edwards, Cadeirydd dros dro – Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Carol Shillabeer, Prif Weithredwr – Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

 

Briff Ymchwil

Papur 1 – Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Dogfennau ategol:

(11.45)

5.

Papurau i'w nodi

5.1

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at Gadeiryddion Pwyllgor ynghylch Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25

Dogfennau ategol:

(11.45-12.30)

6.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: trafod y dystiolaeth