Agenda

Lleoliad: Ystafell Gynadledda C - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Helen Finlayson 

Amseriad disgwyliedig: Anffurfiol 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(12.00-14.45)

1.

Sesiwn cynllunio strategol

Kate Faragher, sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol BeSpoke Skills

 

Papur 1: Amlinelliad o’r sesiwn

Papur 2: Iechyd a gofal cymdeithasol: blaenoriaethau ar gyfer y Chweched Senedd – dadansoddiad o’r ymatebion i’r ymgynghoriad

Briff ymchwil

Dogfennau ategol: