Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 21 Hydref 2021 12.00, Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Lleoliad:   Ystafell Gynadledda C - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Helen Finlayson
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Russell George AS Cadeirydd Disgwyliedig
Rhun ap Iorwerth AS Aelod Disgwyliedig
Gareth Davies AS Aelod Disgwyliedig
Mike Hedges AS Aelod Disgwyliedig
Jack Sargeant AS Aelod Disgwyliedig
Joyce Watson AS Aelod Disgwyliedig
Helen Finlayson Clerc Disgwyliedig
Claire Morris Ail Glerc Disgwyliedig
Lowri Jones Dirprwy Glerc Disgwyliedig
Kate Faragher Tyst Disgwyliedig
Amy Clifton Ymchwilydd Disgwyliedig
Dr Paul Worthington Ymchwilydd Disgwyliedig
Philippa Watkins Ymchwilydd Disgwyliedig
Sarah Hatherley Ymchwilydd Disgwyliedig