Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Helen Finlayson 

Amseriad disgwyliedig: Preifat - Hybrid 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 07/10/2021 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.35-10.15)

1.

Adferiad COVID-19: sesiwn dystiolaeth gyda Dr Angharad Shaw a Dr Simon Williams

Dr Angharad Shaw, Darlithydd, Adran Cyfrifiadureg, Prifysgol Aberystwyth
Dr Simon Williams, Uwch-ddarlithydd ym maes Pobl a Sefydliadau, Prifysgol Abertawe

 

 

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

Papur 1 - bywgraffiadau’r tystion

Papur 2 - tystiolaeth ysgrifenedig gan Dr Angharad Shaw

Papur 3 - tystiolaeth ysgrifenedig gan Dr Simon Williams

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Yn absenoldeb y Cadeirydd, etholodd y Pwyllgor Mike Hedges AS yn Gadeirydd dros dro am gyfnod y cyfarfod.

1.2 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Dr Angharad Shaw a Dr Simon Williams.

 

(10.20-11.00)

2.

Adferiad COVID-19: sesiwn dystiolaeth gyda'r Athro Gwyneth Davies a Dr Matt Morgan

Yr Athro Gwyneth Davies, Athro Meddygaeth Anadlol ac Ymgynghorydd Anadlol Gwyddor Data Poblogaeth, Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe
Dr Matt Morgan, Ymgynghorydd Meddygaeth Gofal Dwys, Arweinydd Gofal Critigol Oedolion ar gyfer Ymchwil a Datblygu, Uwch-gymrawd Ymchwil er Anrhydedd, Ysbyty Athrofaol Cymru, Caerdydd

 

 

Papur 4 - tystiolaeth ysgrifenedig gan yr Athro Gwyneth Davies

Papur 5 - tystiolaeth ysgrifenedig gan Dr Matt Morgan

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan yr Athro Gwyneth Davies a Dr Matt Morgan.

 

(11.05-11.45)

3.

Adferiad COVID-19: sesiwn dystiolaeth gyda'r Athro Nicola Gray a'r Athro Mark Llewellyn

Yr Athro Nicola Gray, Athro Seicoleg Glinigol a Fforensig, Prifysgol Abertawe

Yr Athro Mark Llewellyn, Athro Polisi Iechyd a Gofal, Cyfarwyddwr Athrofa Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Prifysgol De Cymru

 

 

Papur 6 - tystiolaeth ysgrifenedig gan yr Athro Nicola Gray

Papur 7 - tystiolaeth ysgrifenedig gan yr Athro Mark Llewellyn

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan yr Athro Nicola Gray a’r Athro Mark Llewellyn.

 

(11.45-12.00)

4.

Adferiad Covid-19: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafodd a chytunodd i rannu crynodeb o'r materion a drafodwyd â'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

 

(12.00-12.15)

5.

Blaenraglen waith

Papur 8 – Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Bu’r Pwyllgor yn trafod ei flaenraglen waith ar gyfer gweddill tymor yr hydref, a chytunwyd i drafod y mater ymhellach yn ei gyfarfod ddydd Iau 4 Tachwedd.