Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Owain Roberts 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod rhithwir y Pwyllgor Cyllid.

(09.30-10.00)

2.

Gwaith craffu blynyddol ar Swyddfa Archwilio Cymru ac Archwilydd Cyffredinol Cymru: Trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

FIN(6)-10-21 P1 – Addrodiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft yn amodol ar fân newidiadau.

(10.00-10.05)

3.

Ystyried cyngor arbenigol

Dogfennau ategol:

FIN(6)-10-21 P2 - Ystyried cyngor arbenigol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Trafododd y Pwyllgor y papur.