Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Owain Roberts 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod rhithwir y Pwyllgor Cyllid.

 

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Rhianon Passmore AS. Roedd Jack Sargeant AS yn bresennol ar ei rhan fel dirprwy.

(09.30-10.00)

2.

Ail Gyllideb Atodol Llywodraeth Cymru 2021-22: Trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

FIN(6)-09-22 P1 – Addrodiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft yn amodol ar fân newidiadau.

(10.00-11.00)

3.

Bil Deddfau Trethi Cymru etc. (Pwer i Addasu): Trafod y materion allweddol

Dogfennau ategol:

FIN(6)-09-22 P2 - Papur Materion Allweddol (Rhan 2)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Trafododd y Pwyllgor y materion allweddol.