Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Fideogynhadledd drwy Zoom

Amseriad disgwyliedig: 42 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 22/12/2021 - Y Cyfarfod Llawn

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Roedd y cyfarfod hwn yn gyfarfod adalw o’r Senedd o dan Reol Sefydlog 12.3A, a gynhaliwyd mewn fformat rhithwir, gyda’r Aelodau yn ymuno drwy gyswllt fideo.

(90 munud)

1.

Datganiad gan y Prif Weinidog: Diweddariad ar Covid-19

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Am 14.38, cafodd y trafodion eu hatal dros dro am 7 munud.