Agenda

Lleoliad: Lleoliad Allanol. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Llinos Madeley 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad y Cadeirydd (9.15 - 9.20)

2.

Eitem i wneud penderfyniad yn ei chylch:Cynllun Pensiwn yr Aelodau (9.20 - 10.30)

·         Rhwymedi McCloud a Sargeant: Ymateb ir Ymgynghoriad

·         Enwebiad partner

·         Cymeradwyaeth Trysorlys EM o dan Ddeddf Pensiynaur Gwasanaeth Cyhoeddus 2013

·         Cylch Gorchwyl y Bwrdd Pensiynau

·         Prisiad y terfyn uchaf ar gostau

 

Egwyl 15 munud

 

3.

Eitem i'w thrafod:Strategaeth y bwrdd ar gyfer 2021-26 (10:45 - 12:15)

Egwyl 60 munud

 

4.

Eitem i'w thrafod:Adolygiad o gefnogaeth COVID-19 (13:15 - 14:30)

5.

Eitem i'w thrafod a gwneud penderfyniad yn ei chylch: Diweddariadau a dyddiadau cyfarfodydd y dyfodol (14:30 - 15:00)