Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rhys Morgan 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(9.30)

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.   Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

(9.30)

2.

Y Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) - trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2. Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad, yn amodol ar fân newidiadau.