Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rhys Morgan 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Mark Isherwood. Bydd David Melding yn dirprwyo yn ystod Cyfnod 1.

1.2        Ni chafwyd datganiadau o fuddiant.

 

(09.00-09.50)

2.

Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 1

Aaron Hill, Tai Cymunedol Cymru

Stuart Ropke, Tai Cymunedol Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan Aelodau.

 

3.

Egwyl (09.50-10.00)

(10.00-10.50)

4.

Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 2

Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant

Ian Williams, Llywodraeth Cymru

Katie Wilson, Llywodraeth Cymru

 

Cofnodion:

4.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan Aelodau.

 

 

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(10.50-11.05)

6.

Ystyried y dystiolaeth - Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru)

Cofnodion:

6.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.