Agenda

Lleoliad: Ystafell Gynhadledd 4B - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sian Wilkins  Kathryn Potter

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

2.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol

3.

Pre-appointment Hearings

3.1

Gwrandawiadau Cyn Penodi - Canllawiau craffu

3.2

Llythyr gan y Prif Weinidog

4.

Senedd Clwyd

5.

Blaenoriaethau Brexit i bwyllgorau

6.

Gwaith craffu gan y Cynulliad ar Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015

7.

Unrhyw Fusnes Arall