Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Meriel Singleton 

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Cafwyd ymddiheuriad gan Jayne Bryant AC. Andrew T Davies AC oedd yn y Gadair wedi i’r Pwyllgor gytuno ar 6 Tachwedd 2018 i’w ethol yn Gadeirydd dros dro.

1.2        Cafwyd ymddiheuriad hefyd gan David Rowlands AC.

 

(09:30-10:15)

2.

Adolygiad o’r Cod Ymddygiad: Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y cyn Gomisiynydd Safonau

Papur Briffio

 

Adolygiad o'r Cod Ymddygiad: Sesiwn dystiolaeth: Syr Roderick Evans, Comisiynydd Safonau blaenorol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Holodd y Pwyllgor Syr Roderick Evans CF, y cyn Gomisiynydd Safonau, ynghylch yr Adolygiad o’r Cod Ymarfer.

 

(10:15-10:30)

3.

Adolygiad o’r Cod Ymddygiad: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

3.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(10.30 - 11.00)

4.

Trafod adroddiad gan y Comisiynydd Safonau yn unol â Rheol Sefydlog 22.2(i)

Cofnodion:

4.1 Cytunwyd y byddai'r adroddiad yn cael ei drafod y tu allan i gyfarfod y Pwyllgor.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu