Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Meriel Singleton 

Amseriad disgwyliedig: Preifat 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

 

2.

Papur(au) i’w nodi

Llythr i aelodau’r Pwyllgor Safonau Ymddygiad gan Rwydwaith Cydraddoldeb Menywod

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Nodwyd y papur a chytunwyd y byddai’r Cadeirydd yn ymateb iddo.

 

 

(09.30 - 11.00)

3.

Gweithdrefnau ac arferion gwaith y Pwyllgor

Cofnodion:

3.1 Gofynnodd y Cadeirydd i’r swyddogion adael y cyfarfod. Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth ddiweddar a chytunwyd y byddai’r Cadeirydd yn ymateb iddi.