Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Meriel Singleton 

Nodyn: Preifat 

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

(09.35 - 10.00)

2.

Trafod adroddiadau gan y Comisiynydd Safonau yn unol â Rheol Sefydlog 22.2(i)

Cofnodion:

2.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft (Cyfeirnod 02-19).

 

(10.00 - 11.00)

3.

Trafod adroddiadau gan y Comisiynydd Safonau yn unol â Rheol Sefydlog 22.2(i)

Cofnodion:

3.1 Wrth iddynt drafod Adroddiad y Comisiynydd Safonau yn unol â Rheol Sefydlog 22.2(i), clywodd yr Aelodau dystiolaeth lafar gan Hefin David AC, yr Aelod dan sylw (Cyfeirnod 03-19). Roedd yr Aelod yng nghwmni Alex Still.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu