Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Meriel Singleton 

Amseriad disgwyliedig: Preifat 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau.

(09.30 - 10.00)

2.

Ystyried adroddiadau gan y Comisiynydd Safonau yn unol â Rheol Sefydlog 22.2(i): Trafod Adroddiad drafft y Pwyllgor

(10.00 - 10.20)

3.

Adroddiadau Blynyddol Grwpiau Trawsbleidiol: Trafod Adroddiad 2018-19

SoC(5)-14-19 Papur 1 - Adroddiad Blynyddol Grwpiau Trawsbleidiol 2018-19

 

Dogfennau ategol:

(10.20 - 10.40)

4.

Y Rheolau Sefydlog: Diwygiadau Arfaethedig i Reol Sefydlog 3

SoC(5)-14-19 Papur 2 – Papur ar ddiwygiadau arfaethedig i Reol Sefydlog 3

 

Dogfennau ategol: