Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Meriel Singleton 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 05/06/2018 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

(09.30 - 10.30)

2.

Cod Ymddygiad - Adolygiad: Sesiwn dystiolaeth

Ruth Coombs – Pennaeth y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

Cofnodion:

2.1 Trafododd yr Aelodau adroddiad diweddar y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol – Trowch y byrddau: Rhoi terfyn ar aflonyddu rhywiol yn y gweithle – â Ruth Coombs, Pennaeth y Comisiwn.

 

(10.30)

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y mater a ganlyn:

Eitem 4

 

Cofnodion:

3.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(10.30 - 10.45)

4.

Cod Ymddygiad - Adolygiad: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

4.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu