Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 5 Mehefin 2018 09.30, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt:    Meriel Singleton
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Jayne Bryant AC Cadeirydd Yn bresennol
Gareth Bennett AC Aelod Yn bresennol
Paul Davies AC Aelod Yn bresennol
Llyr Gruffydd AC Aelod Yn bresennol
Ruth Coombs Tyst Yn bresennol
Fay Bowen Clerc Disgwyliedig
Meriel Singleton Ail Glerc Yn bresennol
Claire Griffiths Dirprwy Glerc Yn bresennol
Enrico Carpanini Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig