Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Alun Davidson 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(13.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Dawn Bowden, Michelle Brown a Suzy Davies. Dirprwyodd Paul Davies ar ran Suzy Davies, a dirprwyodd Gareth Bennett ar ran Michelle Brown.

 

(13.00 - 13.45)

2.

Gadael yr Undeb Ewropeaidd: y Goblygiadau i Gymru - Cyfraith a Masnach Ryngwladol

Dr Jo Hunt, Prifysgol Caerdydd

Dr Ricardo Pereira, Prifysgol Caerdydd

Yr Athro Steve Peers, Prifysgol Essex

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Gwnaeth y tystion sylwadau agoriadol cyn ateb cwestiynau gan yr Aelodau.

 

(13.45-14.30)

3.

Gadael yr Undeb Ewropeaidd: y Goblygiadau i Gymru - Cyfraith a Masnach Ryngwladol

Yr Athro Alan Matthews, Coleg y Drindod, Dulyn

Yr Athro Alan Swinbank, Prifysgol Reading

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Gwnaeth y tystion sylwadau agoriadol cyn ateb cwestiynau gan yr Aelodau.

 

(14.30-15.15)

4.

Gadael yr Undeb Ewropeaidd: y Goblygiadau i Gymru - Cyfraith a Masnach Ryngwladol

Yr Athro Patrick Minford, Prifysgol Caerdydd

Yr Athro Stephen Woolcock, Ysgol Economeg Llundain

 

Cofnodion:

4.1 Gwnaeth y tystion sylwadau agoriadol cyn ateb cwestiynau gan yr Aelodau.

 

(15.15)

5.

Papur(au) i'w nodi:

Cofnodion:

5.1 Nid oedd unrhyw bapurau i'w nodi.

 

(15.15)

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

6.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(15.15 - 15.45)

7.

Gadael yr Undeb Ewropeaidd: y Goblygiadau i Gymru - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.