Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Claire Morris 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 17/05/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriad gan Angela Burns AC.

 

(09.30 - 10.15)

2.

Atal hunanladdiad: sesiwn dystiolaeth gyda Choleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol a Chymdeithas Seicolegol Prydain

Genevieve Smyth, Cynghorydd Proffesiynol, Coleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol

Peter Hewin, Uwch Therapydd Galwedigaethol

Dr Kathryn Walters, Seicolegydd Clinigol Ymgynghorol, Cymdeithas Seicolegol Prydain

 

Briff Ymchwil

Papur 1 - Coleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol

Papur 2 - Cymdeithas Seicolegol Prydain

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Coleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol a Chymdeithas Seicolegol Prydain.

 

(10.20 - 11.05)

3.

Atal hunanladdiad: sesiwn dystiolaeth gyda'r Lleng Brydeinig Frenhinol a Combat Stress

Antony Metcalfe, Rheolwr Ardal Cymru, y Lleng Brydeinig Frenhinol

Paula Berry, Rheolwr Gweithrediadau Rhanbarthol – Canolog, Combat Stress

 

Papur 3 - Y Lleng Brydeinig Frenhinol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr y Lleng Brydeinig Frenhinol a Combat Stress.

 

(11.15 - 11.45)

4.

Atal hunanladdiad: sesiwn dystiolaeth gyda Dr Sallyanne Duncan, Prifysgol Strathclyde, a Dr Ann Luce, Prifysgol Bournemouth

Dr Sallyanne Duncan, Prifysgol Strathclyde

Dr Ann Luce, Prifysgol Bournemouth

 

Papur 4 - Prifysgol Strathclyde

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Dr Sallyanne Duncan, Prifysgol Strathclyde, a Dr Ann Luce, Prifysgol Bournemouth.

 

(11.50 - 12.20)

5.

Atal hunanladdiad: sesiwn dystiolaeth gyda Dr Rhiannon Evans, Prifysgol Caerdydd

Dr Rhiannon Evans, Prifysgol Caerdydd

 

Papur 5

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Dr Rhiannon Evans, Prifysgol Caerdydd.

 

(13.15 - 13.55)

6.

Atal hunanladdiad: sesiwn dystiolaeth gyda Choleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol Cymru

Dr Rebecca Payne, Cadeirydd, Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol Cymru

Dr Jane Fenton-May, Is-gadeirydd, Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol Cymru

 

Papur 6

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o Goleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol.

 

7.

Atal hunanladdiad: sesiwn dystiolaeth gyda'r Athro Louis Appleby, Prifysgol Manchester - WEDI'I GANSLO

Cofnodion:

7.1 Cafodd y sesiwn hon ei chanslo oherwydd bod y tyst yn sâl.

 

(13.55)

8.

Papurau i’w nodi

8.1

Atal hunanladdiad: Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg – 3 Mai 2018

Papur 7

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch adroddiad y Pwyllgor hwnnw i'w ymchwiliad i iechyd emosiynol ac iechyd meddwl plant a phobl ifanc yng Nghymru.

 

(13.55)

9.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

9.1 Penderfynodd y Pwyllgor wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

 

(13.55 - 14.05)

10.

Atal hunanladdiad: trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

10.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law a chytunodd i ysgrifennu at Brifysgolion Cymru ynghylch darparu cymorth i fyfyrwyr mewn perthynas ag atal hunanladdiad.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu